Knits

 • Stretch Velvet - Baby Blue

  Stretch Velvet - Baby Blue

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Stretch Velvet - "Teal"

  Stretch Velvet - "Teal"

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Stretch Velvet - Lilac

  Stretch Velvet - Lilac

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Stretch Velvet - Baby Pink

  Stretch Velvet - Baby Pink

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Stretch Velvet - Raspberry

  Stretch Velvet - Raspberry

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - White

  Cotton Lycra Jersey - White

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - Eggplant

  Cotton Lycra Jersey - Eggplant

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - Emerald

  Cotton Lycra Jersey - Emerald

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - Natural

  Cotton Lycra Jersey - Natural

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - Aquamarine

  Cotton Lycra Jersey - Aquamarine

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Cotton Lycra Jersey - Lemon

  Cotton Lycra Jersey - Lemon

  $14.95 per yard

  $11.21 per yard

 • Stretch Velvet - Mint

  Stretch Velvet - Mint

  $24.95 per yard

  $18.71 per yard

 • Cotton/Lycra Knit - Navy

  Cotton/Lycra Knit - Navy

  $16.95 per yard

  $12.71 per yard

 • Sweatshirt Fleece - Heather Grey

  Sweatshirt Fleece - Heather Grey

  $19.98 per yard

  $14.99 per yard

 • Sweatshirt Fleece - Heather Sky Blue

  Sweatshirt Fleece - Heather Sky Blue

  $19.98 per yard

  $14.99 per yard